ANBI (in aanvraag)

Naam instelling:  Stichting Filmtheater Horst


RSIN:

814981057

 

Contact:

E-mail algemeen: info@filmtheater.nu

Email financieel:   financien@filmtheater.nu

Post: Stichting Filmtheater Horst, p/a Hertog van Gelresingel 42, 5961 TB  Horst

 

Doelstelling:

-het vertonen van films;

-het organiseren van concerten;

-het organiseren van workshops, lezingen en studies;

-medewerking verlenen aan niet-commerciële organisaties met sociaal-culturele doelstellingen;

alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk (kunnen) zijn.

 

Functies en namen bestuur:

zie tabblad “over ons”.

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden.

Vrijwilligers- of kostenvergoeding(en) worden alleen verstrekt binnen de wettelijke fiscale kaders.

Op aanvraag kan het bestuur een fiscale vrijwilligersverklaring verstrekken.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Voor het seizoen 2021/2022: zie tabbladen Filmprogramma en Theater/Muziek.

 

Financiele verantwoording 2021:

Omschrijving kosten/baten excl. BTW

Kosten

Baten

Huur filmzaal 01-07-2021 t/m 31-12-2021

€ 903,56


Kosten doorverhuur derden

€ 1.686,45


Aanschaf bluerayspeler

€ 600,00


Kosten filmlicenties

€ 4.200,00


Kosten films

€ 92,28


Bestuurskosten

€ 697,73


Achterstand kostenvergoedingen 2011 t/m 2020

€ 2.000,00


Reclame / P.R.

€ 754,07


Kosten website

€ 310,50


Kosten Ticketcrew Sevenum

€ 478,51


Bankkosten

€ 160,87


Opbrengst 46 seizoensabonnementen van €68,81


€ 3.165,26

Opbrengst 597 kaartverkoop Ticketcrew €4,59


€ 2.655,96

Opbrengst 46 kaartverkoop kassa €4,58


€ 220,18

Gemeentelijke subsidie


€ 2.000,00

Opbrengst doorverhuur derden


€ 1.761,45

Vergoeding licenties


€ 4.200,00

Incidentele baten


€ 3,00

Subtotalen

€ 11.883,97

€ 14.005,85

Winst 2021

€ 2.121,88

 

Totalen

€ 14.005,85

€ 14.005,85