FilmTheater Horst


CULTURELE ANBI 


Stichting Filmtheater Horst staat geregistreerd als een Culturele ANBI onder nummer RSIN 814981057.

Bij giften aan een culturele ANBI mag je 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie over schenken en doneren aan een ANBI lees je op deze pagina van de belastingdienst.


STICHTING FILMTHEATER HORST


DOELSTELLING

  • het vertonen van films;
  • het organiseren van concerten;
  • het organiseren van workshops, lezingen en studies;
  • medewerking verlenen aan niet-commerciële organisaties met sociaal-culturele doelstellingen;

alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.


FUNCTIES EN NAMEN BESTUUR

 Zie tabblad “Over ons”.


BELONINGSBELEID

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden. Vrijwilligers- of kostenvergoeding(en) worden alleen verstrekt binnen de wettelijke fiscale kaders. Op aanvraag kan het bestuur een fiscale vrijwilligersverklaring verstrekken.


VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Seizoen 2022/2023
Seizoen 2021/2022
Seizoen 2019/2021
Seizoen 2018/2019
Seizoen 2017/2018


FINANCIËLE VERANTWOORDING

financieel verslag 2022*
financieel verslag 2021


BELEIDSPLAN

beleidsplan 2021-2025